Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Řadové domy - Quartet
Info
Stav Realizace
Rok 2016
Klient Soukromý
Adresa Amsterdam, Nizozemsko
O projektu

Výstavba řadových domu v Amsterdamu. Urbanistické řešení dokončuje již rozestavenou poválečnou Amsterdamskou čtvrť. A slouží jako přechod mezi individuálně navrženými soukromými domy na jihu a opakující starší zástavbou na severu. Navržený blok tvoří celkem 4 řady domů. Dvě řady budou mít individuálně navržené domy a další dvě řady byl realizovány developerem, které jsme navrhovali v jednotném provedení. Fasády mají pevný výraz, jsou pečlivě navrženy a liší se barvou zdiva. Čísla domů a poštovní schránky jsou  integrovány do prefabrikovaných betonových prvků. Okna jsou hluboce zapuštěná a odtoky dešťové vody jsou umístěny za rozdělovacími spárami mezi fasádami.