Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Bytový dům - Vršovice
Info
Stav Projekt
Rok 2013
Klient -
Adresa Praha – Vršovice
O projektu

Polyfunkčního bytový doům v Praze ve Vršovicích.

Řešeným územím je nedostavěný blok v Praze ve Vršovicích. Blok je ohraničený ulicemi Francouzská, Moskevská, Kodaňská a Krymská. Pozemek je výrazně svažitý a je orientován směrem na jih. Dnešní stav území je rozdělen na tři plochy. První částí je proluka v severozápadní části území. Druhou části je zelená louka s rohovým domem, který zbyl po dřívější zástavbě. Poslední plochou je malé náměstí, které dnes slouží pro parkování.

Návrh budovy citlivě doplňuje chybějící blok zástavby dle stávajících uličních čar, tak aby nebyla porušena struktura okolní zástavby. Zároveň se věnuje velká pozornost veřejným prostorům, které obklopují řešený pozemek. Tak, na nezastavěném pozemku má vzniknout soubor polyfunkčních obytných budov s dobrou infrastrukturou a přínosem pro danou lokalitu.