Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Bytový dům Ďáblice
Info
Stav Studie
Rok 2021
Klient EL-TI & CO, s.r.o.
Adresa Praha - Ďablice
O projektu

Návrh residenčního domu v nárožní proluce v pražské čtvrti Ďáblice. Budova je navržena v zastavěném území na pozemcích stávajícího rodinného domu a zahrady. Stavba navazuje na stávající urbanistickou strukturu a je umístěna v souladu se stávající otevřenou stavební čárou a navazuje výškově na sousední objekty. Navržená novostavba dotváří mezeru v urbanistické struktuře mezi dvěma bytovými domy. Hmota dotvářejícího objektu je tvořena dvěma objemy, které umístěním a výškou reagují na své okolí. Severní hmota má uskočené poslední podlaží a šikmou střechu, aby výškově a tvarově navazovala na stávající objekt sousedního severního bytového domu. Jižní hmota se nachází v nárožní poloze a navazuje na sousední bytový dům. Bytový dům se skládá z 12 bytových jednotek a jednoho komerčního prostoru v parteru.

Návrh jsme úspěšně prezentovali veřejnosti na úřadě Prahy 8, záměr byl schválen zastupitelstvem obce a momentálně postupujeme do další fáze projektu pro obdržení územního rozhodnutí a stavebního povolení.